บริษัท บีจีซี พรีเมี่ยม จำกัด
โทร 02-875-7661, 02-875-7663, 083-774-4766
  • th

อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการ

พวงกุญแจ ขนาดมาตรฐาน ประมาณ 4x6 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 ราคาเหมา 7,500
300 37 11,100
500 28 14,000
1000 21 21,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

ที่รองแก้ว ขนาดมาตรฐาน 9x9 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 ราคาเหมา 9,600
300 41 12,300
500 35 17,000
1,000 25 25,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

ที่ห้อยกระเป๋า ขนาดมาตรฐาน 6x9 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 ราคาเหมา 10,000
300 47 14,100
500 41 20,500
1,000 34 34,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

Wristband สิริโคน ขนาดมาตรฐาน 1 สี โลโก้จม

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
500 44 22,000
1,000 34 34,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

Wristband ติดกระดุม ขนาดมาตรฐาน
ยาว 22x2 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 ราคาเหมา 5,000
300 41 7,200
500 34 9,500
1,000 25 14,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

Clip ขนาดเล็ก 3-5 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 ราคาเหมา 7,000
300 35 10,500
500 27 13,500
1,000 19 19,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

Clip ขนาดใหญ่ ขนาดมาตรฐาน 3-5 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 ราคาเหมา 8,800
300 42 12,600
500 31 15,500
1,000 24 24,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

โลโก้แม่เหล็ก ขนาดมาตรฐาน 4x6 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 ราคาเหมา 9,000
300 41 12,300
500 33 16,500
1,000 28 28,000

*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน

USB 4 GB ขนาดมาตรฐาน 3x7 ซม. 2-4 สี

จำนวน ราคาต่อชิ้นงาน ยอดรวม
100 335 33,500
300 225 67,500
500 205 102,500
1,000 185 185,000

**ราคานี้รวม USB รับประกัน 6 เดือน
*สินค้าจะผลิตเสร็จภายใน 5-7 วันหลังจากยืนยันในตัวอย่างงาน