บริษัท บีจีซี พรีเมี่ยม จำกัด
โทร 02-875-7661, 02-875-7663, 083-774-4766
  • th

การสั่งซื้อ


การสั่งซื้อ

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสั่งผลิตสินค้า

1. แจ้งสินค้าและจำนวนที่ต้องการผลิต เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะเสนอราคาให้กับท่าน

2. เมื่อท่านตกลงยอมรับในใบเสนอราคาที่ได้ส่งไป ให้ส่งแบบหรือภาพสินค้ามาที่อีเมล์ bgcpremium@gmail.com หรือ Line. bgc-premium และกรุณาโอนเงินค่ามัดจำสินค้า 30% จากราคาสินค้า เข้ามาที่TMB-Logo

ธนาคาร : ทหารไทย

สาขา :ถนนจอมทอง

เลขบัญชี : 031-1-05324-3

ประเภทบัญชี :กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี : บริษัท บีจีซี พรีเมี่ยม จำกัด

3. ทางบริษัทฯ จะส่ง Artwork ให้กับท่านภายใน 1-2 วัน เมื่อท่านพึงพอใจใน Artwork แล้ว ทางบริษัทฯ จะผลิตสินค้าตัวอย่างภายใน 3-4 วันให้กับท่าน

4. เมื่อท่านได้รับงานตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบงานของท่าน และเมื่อท่านพึงพอใจและยืนยันในงานตัวอย่างที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผลิตงานจริงให้กับท่านตามจำนวนงานที่ท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ภายใน 5-7 วัน

5. เมื่อทางบริษัทฯ ส่งสินค้าครบตามจำนวนไปยังมือของท่าน กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือจากค่ามัดจำ ให้กับทางบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา